Övervakning

VKC har lång erfarenhet av hela processen kring inkassoärenden. Vi kan därför vara en totalleverantör av alla inkassotjänster. Du som kund bestämmer begränsningarna.

Övervakning

Tidigare avslutades ärenden när gäldenären förklarades "insolvent", det vill säga oförmögen att betala. Nu är det inte längre så enkelt. Utmärkta statliga omskolningsprogram och konjunkturer i olika branscher gör att man ofta får igen mycket pengar på en avskriven fordran. Vi tar oss an uppgiften att följa upp insolventa kunder. Priset för tjänsten varierar i varje enskilt fall.

Relaterade teman

Läs mer om skuldsanering, fordringar, konkursbo, dödsbo, insolvens och inkasso.