Finansiering

Factoring

Factoring är en finansieringslösning där man får utbetalt ett lån med pant i fordringar, normalt baserat på hur mycket man har fakturerat under en given period. I praktiken är det som att få betalt för sina fakturor med en gång, utan att behöva vänta upp till 14 dagar för att få sina pengar. Många väljer den här finansieringsformen för att förbättra likviditeten.

Genom våre samarbetspartnere, kan vi erbjuda factoringtjänster till de av våra kunder som vill få in fakturerat belopp snabbare på kontot. Normalt kommer vår samarbetspartner att träffa dig som potentiell uppdragsgivare för att kartlägga dina behov medan vi på VK Credit AS tar oss an påminnelser och inkassotjänster. Vi ser till att integrationen mellan dig som kund, vår finansieringspartner och oss som leverantör av både fakturaadministration och inkasso är så sömlös som möjligt.

Relaterade teman

Läs mer om fakturering och påminnelser.