Inkasso

VKC har lång erfarenhet av hela processen kring inkassoärenden. Vi kan därför vara en totalleverantör av alla inkassotjänster. Du som kund bestämmer begränsningarna.

Utomrättsligt inkasso

Utomrättsligt inkasso startar med den första brevkorrespondensen mellan gäldenären och inkassobolaget. Ofta kan man undvika att skicka ett inkassoärende till förlikningsdomstol eller kronofogden, beroende på hur man hanterar ärendet i det här stadiet. Hos VKC kostar i utgångspunkt utomrättsligt inkasso ingenting för dig som uppdragsgivare.

Rättsligt inkasso

I vissa fall är din kund och du oeniga om vad som ska betalas, eller också reagerar inte kunden på vare sig brev eller telefonsamtal. Då kan det vara förnuftigt att skicka ärendet vidare till rättslig behandling. Staten tar en avgift för behandlingen, i tillägg till att en representant för fordringsägaren måste möta upp i rätten. Som fordringsägare måste du betala räkningen från staten, men vi tar hand om de rättsliga mötena. Vi skickar inte ärenden till rättslig behandling utan att vi först har fått ett godkännande från våra kunder.

Relaterade teman

Läs mer om skuldsanering, fordringar, konkursbo, dödsbo, insolvens och övervakning.