Fakturaportalen

Vi är ett företag som erbjuder tjänster inom inkasso-och påminnelsehantering. Vi har ett samarbete med Expert Systems för att du som användare i Fakturaportalen ska kunna få hjälp med utestående fordringar. Det är vår kärnverksamhet och vi utför våra uppdrag med största professionalism. Vi löser era ärenden snabbt med hjälp av våra kompetenta medarbetare.

Ansök nu för att bli kund hos oss! Klicka här.

Våra tjänster

Inkasso Påminnelsehantering Fakturaköp Factoring Fakturaadministration Fakturalån

Utöver den allmänna inkassohanteringen erbjuder vi även utlandsinkasso och juridisk rådgivning.
Vi erbjuder skuldförvaltning till ett mycket bra pris. Inga kostnader utöver den lagstadgade inkassoavgiften på f.n. 160SEK debiteras.

Abonnemang 0kr/mån
Ärendeavgift* 0 kr
Provision inkasserat kapital 0 kr
Efterbevakning – avskrivna fordringar  
Efterbevakning (60 % av kapital tillfaller uppdragsgivaren) 40 %
Försäljning av fordran dag 180 efter förfall** (tillval) 16 %

*Komplett identifikation av gäldenären är ett krav vid registrering av uppdraget via webservice.
**Vid försäljning av fordran skall en kreditkontroll gjorts vid fordrans uppkomst enligt överenskommen mall.

I övrigt gäller i var tid gällande standardprislista och Allmänna villkor. Samtliga priser är i SEK och exkl. mervärdesskatt.

VKC förbehåller sig rätten att ändra aktuella priser vid eventuella prishöjningar från underleverantörer samt förändring av lagstadgade arvoden och utlägg.

Inkassobrev

När ett nytt ärende kommer till oss registreras vi . Ett inkassobrev skickas till din kund och när kunden sedan betalar till oss redovisar vi pengarna till er snarast.

Rättsliga åtgärder

Om din kund inte betalar inkassokravet förbereds ärendet för rättslig hantering. Då den rättsliga hanteringen är förknippad med vissa kostnader görs en kontroll av kundens betalningsförmåga innan den rättsliga hanteringen inleds. Kundens betalningsförmåga kontrolleras genom att kontrollera om det finns obetalda skulder, betalningsanmärkningar mm. Beroende på utfallet av kreditbedömningen och den nuvarande fordrans karaktär bestäms i samråd med dig om rättslig hantering, normalt betalningsföreläggande hos kronofogden, ska inledas.

Långsiktig övervakning

Om det visar sig att det är omöjligt att driva in medel från gäldenären så överförs ärendet till långtidsbevakning där det löpande sker kontroller om gäldenärens betalningsförmåga förbättrats. Uppdragen bearbetas med olika typer av erbjudanden och förslag till reglering av skulden. Vi genomför preskriptionsavbrytande åtgärder i syfte att hålla din fordran levande.

Skriv ett meddelande till oss!

Namn:

Telefon:

E-post:

Meddelande: